©2019 by Røa Centrum Fysioterapi og Akupunktur. 

Pris for behandling

Vi følger takstplakaten som vedtas av HELFO (Helseøkonomiforvaltningen), som regulerer kostnaden for offentlig fysioterapibehandling fra 01 juli hvert år.

Takstplakaten suppleres med instituttets egne priser for varer/tjenester som ikke reguleres av offentlige takster. Dette kan være materiell som nåler, tape etc, eller tjenester som akupunkturbehandling eller tilpasning av innleggssåler.

Disse kostnadene inngår ikke i frikortbeløpet.

Frikortbeløp for egenandelstak 2

(fysioterapi, behandlingsreiser, rehab. opphold, samt noen tannbehandlinger) er for 2020 satt til:         

2 176 kroner