Pris for behandling

Vi følger takstplakaten som vedtas av HELFO (Helseøkonomiforvaltningen), som regulerer kostnaden for offentlig fysioterapibehandling fra 01 juli hvert år.

Takstplakaten suppleres med instituttets egne priser for varer/tjenester som ikke reguleres av offentlige takster. Dette kan være materiell som nåler, tape etc, eller tjenester som akupunkturbehandling eller tilpasning av innleggssåler.

Disse kostnadene inngår ikke i frikortbeløpet.

Senior Physiotherapy