Pris for behandling

Vi følger takstplakaten som vedtas av HELFO (Helseøkonomiforvaltningen), som regulerer kostnaden for offentlig fysioterapibehandling fra 01 juli hvert år.

Takstplakaten suppleres med instituttets egne priser for varer/tjenester som ikke reguleres av offentlige takster. Dette kan være materiell som nåler, tape etc, eller tjenester som akupunkturbehandling eller tilpasning av innleggssåler.

Disse kostnadene inngår ikke i frikortbeløpet.

Frikortbeløp for egenandelstak 2

(fysioterapi, behandlingsreiser, rehab. opphold, samt noen tannbehandlinger) er for 2020 satt til:         

2 176 kroner

©2019 by Røa Centrum Fysioterapi og Akupunktur.