Allmenn Fysioterapi

Hovedarbeidsområder for fysioterapi er undersøkelse og behandling av lidelser i muskler og ledd, etter skader, sykdom og feilbelastninger.

Foruten øvelser, trening og massasje anvendes forskjellige former for varme- og kuldebehandling og elektroterapi.


Disse behandlingene brukes også ved sykdommer i nervesystemet. Fysioterapi er viktig ved lungelidelser og opptrening av pasienter med hjerte- karsykdommer. Fysioterapi brukes stadig mer i forebyggende helsearbeid.

Physical Therapist