top of page

Behandlingstilbud

Hos oss har vi som mål å holde oss kontinuerlig oppdatert på den raske forskningsbaserte utviklingen i fysioterapifaget.

For de som ikke er kjent med hva en fysioterapeut kan bistå med, har vi skrevet noe om de ulike tilbudene vi kan tilby under Behandling.

bottom of page