top of page

Idrettsfysioterapi

Idrettsfysioterapi er en behandlingsform som har et litt mer agressivt mål for pasienten. Her er hensikten at utøveren/pasienten skal komme så raskt som mulig tilbake i idrettsspesifikk aktivitet. Eventuelt forhindrer man at skaden forverres under aktivitet, slik at man kan prestere frem til tidspunktet man får behandlet skaden.

 

Man bruker ofte en teknikk som kalles «dry-needling» på muskulære problemstillinger. Dette er den vestlige medisinens svar på bruk av akupunkturnåler, hvor man behandler muskulær dysfunksjon lokalt i muskulaturen. Dette gir i svært mange tilfeller en meget god smertelindring.

 

Sportstape, kinesotape og active-tape er også mye brukt for å stabilisere overtråkk etc, eller til å korrigere biomekaniske forhold i ledd under aktivitet.

Et annet viktig område for en idrettsfysioterapeut er forbygging. Forskning viser tydelig at et forebyggende treningsregime har svært god effekt for å redusere tilfeller av alvorlige leddskade. Tidligere har vi implementert slike tilbud hos Manglerud Star Toppfotball (2. divisjon, herrer) og Persbråten Basket, i tillegg til landslag tilknyttet Norges Danseforbund og Softball- og Baseballforbundet.

On Your Marks
bottom of page