top of page

Manuellterapi

Hva er spesielt med manuellterapeuter?
Fysioterapeuter som kan kalle seg manuellterapeuter, har i tillegg til sin videreutdanning bestått kurseksamen i radiologi, differensialdiagnostikk og laboratorieanalyser, og de har særskilt trygdefaglig opplæring.

Dette er en del av kompetansen som gir manuellterapeuter utvidete rettigheter i helsevesenet for muskel- og skjelettlidelser.

 

De kan:

- henvise pasienter videre til spesialisthelsetjenesten.

- henvise pasienter til radiologiske undersøkelser.

- sykemelde pasienter med muskelskjelettplager/-sykdommer i inntil 12 uker.

- ved langvarig sykemelding delta i lovpålagt «dialogmøte» sammen med arbeidsgiver, arbeidstaker og bedriftshelsetjenesten. Hensikten med dialogmøtet er å komme fram til tiltak som tilrettelegger for at den sykemeldte kan være på jobb når det er medisinsk forsvarlig.

 

Hvem er det manuellterapeutene behandler?
Manuellterapeuter behandler pasienter i alle aldre som har smerter, plager, sykdom eller nedsatt funksjon i nerve-, muskel- og skjelettsystemet. Manuellterapeuter behandler både akutte og langvarige plager, samt pasienter som trenger rehabilitering etter skader (for eksempel idrettsskader) og operasjoner.

 

Pelvic X-Ray
bottom of page